Gir 40% (!) avslag på innskuddet til kjøpere for å få flere inn i boligmarkedet!

Egenkapitalkravet gjør det vanskelig for mange å få en fot innenfor i boligmarkedet. Nå skal en ny prismodell med Stiklestad Eiendom AS og Bomidt gjøre det lettere å kjøpe bolig på Innherred.

RABATT:Odd Bremnes (Eiendomsmegler1), Brynjar Farstad (Stiklestad Eiendom) og Vegar Furunes (Boligbyggerlaget Midt) er straks klare til å starte innsalget av nye leiligheter i Kvislaparken i Verdal. Ti av leilighetene selges med redusert salgspris.

Kvislaparken først ut

I Kvislaparken borettslag i Verdal kan man velge å kjøpe 10 av leilighetene til ordinær salgspris eller med Hjølpin. Hvis man velger Hjølpin, får man rundt 10 % avslag på ordinær salgspris. Til gjengjeld får Boligbyggelaget Midt rett til å kjøpe boligen når eieren ønsker å selge. Boligbyggelaget Midt kjøper da boligen for en salgspris som er regulert i henhold til boligprisindeksen til Eiendom Norge. Eieren sitter igjen med en eventuell prisøkning som gevinst. Det eneste kravet man må oppfylle for å kjøpe med Hjølpin, er at man må være medlem i Boligbyggelaget Midt.
Hvis Boligbyggelaget Midt ikke ønsker å kjøpe boligen, kan man selge boligen på det åpne markedet på vanlig måte.

Send sms «Hjølpinn» til 478 00 000 for mer info.

Copyright © 2024 . All rights reserved.