Nytt attraktiv boligprosjekt ved elvekanten i Verdal sentrum

Nytt boligprosjekt under oppstart i Verdal

30 – 40 ny leiligheter ved Verdalselven i Verdal sentrum under regulering.

Stiklestad Eiendom har kjøpt en meget attraktiv tomt av Coop Inn-Trøndelag SA på Stekket. Formålet for kjøpet av tomten er å detaljregulere til et nytt boligprosjekt; Stekket Sør. Tomten ligger langs den populære elvepromenaden mellom eksisterende boliger og yx bensinstasjonen. På resten av arealet som tilhører Coop Inn-Trøndelag SA planlegges det en ny butikk. Hele området vil i så måte fremstå som komplett og ferdig utbygd når de nye boligene og butikken ferdigstilles.

En positiv markedsutvikling i Verdal fra 2008 har bidratt til mange nye prosjekt og mye salg av leiligheter. Stiklestad Eiendom AS ser nå en trend på at markedet tar en pust i bakken. Det er mange prosjekter som kjemper om kundene. Stekke Sør har vi likevell valgt å fremme for fult nå. Med denne unike beliggenheten og meget gode kvaliteter i prosjektet skal dette kunne treffe et marked uansett er vår oppfattelse. Dette er vel noen av de siste sjansene for ny bolig langs elvekanten i Verdal sentrum.

Coop Inn-Trøndelag SA og Stiklestad Eiendom AS samarbeider om reguleringen av området. Det ble annonser oppstart av reguleringen i vår, samt at forhåndskonferanse er avholdt med kommunen. Vår planarkitekt jobber nå med bestemmelser og endelig plankart, og planen er å få saken opp til 1.gangsbehandling i august. Bare positive signaler fra kommunen er registert.

Et nytt boområde skal ta form. Stekke Sør vil bli det siste byggetrinnet med boligprosjekt i området langs elven på Stekket. Her kan man bo idyllisk til, man har den populære elvepromenaden like ved, og en mengde av parkområder i kort gangavstand, og ikke minst at man bor meget sentralt! Det legges opp til en skjermet indre bomiljø, ny intern park og lekeområde. Det planlegges bygg i 2 til 4 etg, med totalt ca 30-40 leiligheter. Størrelsen vil variere fra 2-roms på 46 kvm til store romslige high-end leiligheter på ca 120 kvm. Det vil bli en miks av frittstående garasjer og nedsenket parkeringskjeller. Alle byggene vil få heis, samt tilpasset husbanken sine kvalitetskrav.

To salgstrinn. Vi legger opp mest trolig til både et salgstrinn med borettslag, og et salgstrinn med selveier leiligheter. Alle salgstrinn vil bli lagt opp til og forhåndssøkt godkjent med den meget gunstige husbankfinansieringen pt.

En differensiert kjøpegruppe er tiltenkt i boligprosjektet. Alt fra førstegangsetablerere til godt voksne som ønsker en enklere hverdag. Egen bolig er en god investering for framtiden viser historien. Å leie har naturligvis enkelte fordeler på kort sikt. Du kan flytte på kort varsel, og du påvirkes i liten grad av eventuelle svigninger i boligmarkedet. Problemet med å leie er at du ”kaster penger ut av vinduet”. Ved å eie egen bolig betaler du til deg selv, og du tjener på evt prisoppganger. Det er vel Reinsholm på Verdal et meget godt eksempel på. For de mer godt voksne vil Stekke Sør utstyres med gode funksjonelle boliger av høy kvalitet og selvfølgelig med heis. Det er enkelt adkomst fra romslige utomhus områder, og mulighet for egen garasje, frittstående eller i parkeringsanlegg. Alle balkonger og svalganger er tak overbygd, og for alle leiligheter i toppetg. vil det bli markiser med fjernkontroll. Glass på balkonger er en selvfølge i dette prosjektet.

Vi har allerede måtte opprette en interesseliste for prosjektet, da flere har meldt sin interesse. Ta kontakt du også hvis du ønsker å stå på denne listen.

 

Copyright © 2024 . All rights reserved.