Sikrer riktig utnyttelse av sentrumstomt

2016-03-03-vektarg-3d-ill-side

I torsdagsutgaven av lokalavisa Innherred kunne man lese om arkitekt Per Audun Letnes’ kritiske meninger til utbyggingen i Verdal, da spesielt Stiklestad Eiendoms prosjekt i Vektargata. Der planlegger de et høyhus på fem etasjer. Letnes uttalte at et slikt bygg over hodet ikke er tilpasset den nåværende situasjonen i området, og at det er helt meningsløst å sette det opp der.Ulik smak Stiklestad Eiendom ved daglig leder Brynjar Farstad vil ikke la seg intervjue om saken, men han sendt oss epost der han sier følgende om utspillet fra arkitekt Letnes.

– Slike subjektive meninger har jeg ikke lyst til å kommentere. Her kan smaken variere like mye på hvem du spør. Se på vårt prosjekt i Byborgveien 10, Levanger. Her var det utallige medieoppslag på hvor ille dette kom til å fremstå hvis dette ble bygd. Se i dag, nå får vi mange positive tilbakemeldinger på hvor bra prosjektet ble. Vi er kjempefornøyd og ikke minst de som har en ny bolig, skriver han i en epost til Innherred. Høy  utnyttelsesgrad. Om Letnes kommentarer vedrørende Vektargata-bygget skriver Farstad følgende: – Vektargata er planlagt med en arkitektur lik andre fortettingsprosjekt i byområder. Den sikrer riktig utnyttelse av ei tomt idag som ikke fremstår spesielt pen, eller funksjonell. Høy utnyttelse med parkeringskjeller, næringsareal og bolig på ei slik tomt er helt naturlig, slik at vi utnytter arealene godt nok. Brynjar Farstad mener det i Verdal er nødvendig med en høy utnyttelsesgrad ved nye utbygginger. Han viser til at Verdal kommune ser for seg et behov for ca 1000 boliger frem til 2030. – Det er 71 nye boliger hvert år. Dette tar vi på alvor og utvikler Verdal sentrum med gode prosjekt som Stekke, Suljordet og nå Vektargt med høy utvikling pr tomt. Her har ikke Arkitekt Letnes forstått sin rolle. For eksempel tegnet han i rekkehus på tomten på Stekke, som vi nå har bebygd med 43 boenheter. Det er byutvikling det, avslutter Brynjar Farstad i Stiklestad Eiendom. 2016-03-07_12-45-04

2016-03-07_12-47-33

Copyright © 2024 . All rights reserved.