Brygga 2, klarsignal oppstart regulering

Kopi av avisartikkel i Trøndeavisa:

Av Johan Prestvik
Publisert: 21.08.2013 01:00 | Sist endret: 21.08.2013 07:34
En enstemming komité plan og samfunn ga tirsdag klarsignal for at
Stiklestad Eiendom AS kan starte detaljregulering av «Brygga trinn II» –
på det private friområdet mellom klubblokalene til motorsykkelklubben
Poltergeist og Brygga 15, trinn 1.
Det til tross for at kommunen er midt i arbeidet med en revisjon av
kommunedelplan for Verdal by.
Ikke problematisk
– Det er klart det er en fordel å se friområdene under ett i arbeidet med
kommunedelplanen, men vi har landet på at dette ikke kan skape
problemer for noen, sier komitéleder Ove Morten Haugan (Ap).
Fra planfaglig hold i kommunen er det et ønske om ikke å åpne for å
sette i gang detaljregulering nå, men etter en samlet vurdering tilrår
rådmannen igangsettelse av arbeidet likevel. Bakgrunnen for dette er at
rådmannen anser en slik utbygging som en naturlig avslutning av
byggeområdet.
Saken ble oversendt politikerne for en prinsipiell avgjørelse knyttet til
ønsket om å omdisponere friområdet i forkant av
kommunedelplanrevisjonen. I komiteen var det ingen som hadde
betenkeligheter med at utbyggeren får starte reguleringsarbeidet.
Positivt for sentrum
– Elvepromenaden er mye brukt. Vi må sørge for at den blir utviklet
videre. I tillegg er det positivt med fortetting i sentrum, sier Vigdis Haldorsen (Sp).
Området, som ligger helg ved elvekanten, beskrives i dag som villnis og
plen, og ligger helt ved Poltergeist-lokalene.
– Vi vil regulere og bygge en ny strandpromenade med benker i front av
trinn 2, samt foran Poltergeist MC, slik at allmennheten får en
videreføring av den populære elvepromenaden og nærheten til elva,
skriver Brynjar Farstad i Stiklestad eiendom i søknaden om oppstart av
detaljreguleringen.

Copyright © 2024 . All rights reserved.