Stekke Sør kommer for salg!

Stekke sør kommer til salgs i løpet av våren 2014.
Planforslaget ble nå vedtatt i komite plan og samfunn
den 11.02.2014, og vi håper den blir endelig stadfestet i
kommunestyret den 24.02.
Tomten ligger langs den populære elvepromenaden
mellom eksisterende boliger og yx bensinstasjonen. På
resten av arealet som tilhører Coop Inn-Trøndelag SA
planlegges det en ny butikk. Hele området vil i så måte
fremstå som komplett og ferdig utbygd når de nye
boligene og butikken ferdigstilles.

Det legges opp til et skjermet indre bomiljø, ny intern
park og lekeområde. Det planlegges bygg i 2. til 4. etg,
med totalt ca 36 leiligheter. Størrelsen på leilighetene
vil variere fra 3-roms på 70 m2 til ca 125 m2 med store
balkonger på 25-40 m2. Det vil bli en miks av frittstående
garasjer og nedsenket parkeringskjeller
Vi planlegger nå å legge ut først trinn 1 med 13 og trinn
2 med 15 leiligheter.

Last ned nyhetsbrev her: Stekkefeb2014

Copyright © 2024 . All rights reserved.