Om oss

Velkommen til Stiklestad Eiendom AS gruppen (STAS).

STAS er en bedrift med strategisk hovedfokus på eiendomsutvikling. Utviklingsorienteringen er basert på bred kompetanse i de ulike faser som et eiendomsprosjekt gjennomgår fra idé og til ferdig produkt.

Våre satsningsområder er:

Nærings- og boligprosjekter i Midt-Norge for salg til sluttbruker eller investor

Forvaltning av eiendom under utvikling

Samarbeidspartner til grunneier/eiendomsbesitter med den hensikt å skape merverdi for samarbeidsparten og oss.

Siden 2004 har vi solgt egenutviklede prosjekter for ca MNOK 300 og i tillegg skapt merverdier for våre samarbeidspartnere, og gode prosjekt for våre sluttbrukere