Nestvoldjordet – vi bygger en ny bydel på Verdal!

Flotte leiligheter og enebolig i forskjellige størrelser. Send sms «nestvold» til 478 00 000 for info.

Bygging av 28 leiligheter og 4 eneboliger er godt i gang.
Området ligger sentralt til med gode sol og lysforhold
Elvepromenaden ligger i kort gangavstand fra området
Eneboliger og leiligheter